ZorientowanaWarszawa

Zorientowana Warszawa

Autorski program utworzenia sieci map i stałych punktów kontrolnych w każdej dzielnicy Warszawy. Kompleksowy projekt zakładający dostęp dla szkół do map i tras blisko swojej siedziby. Zorientowana Warszawa wzorowana na innych skandynawskich stolichach składa się z 2 części - "zielonej" i "miejskiej". Część zielona ulokowana będzie w parkach miejskich bazując na drewnianych słupkach-punktach znanych z projektu Zielony punkt kontrolny. Część miejska to część turystyczna opara na foto-punktach. Całość projektu realizowana jest we współpracy z dzielnicami Warszawy, Biurem Sportu, Zarządem Zieleni oraz Lasami Miejskimi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

Plik PDF (6MB)

ZorientowanyZoliborz

Zorientowany Żoliborz

Lokalna, żoliborska część projektu Zorientowana Warszawa, oparta w znacznej części na Budżecie partycypacyjnym. Również, jak większa część, składająca się z części zielonej oraz części miejskiej.

Strona WWW

KsiazkaBnO

Podręcznik do szkół

Podręcznik składa się z części dla dzieci w wieku 6-12 lat, odpowiadający naszym klasom I-VI, oraz z części dla dzieci w wieku 13-15 lat, czyli nasze klasy VII-VIII. Uzupełnieniem kompletu jest zeszyt dla uczniów. Książka to idealna pomoc dla nauczycieli, chcących wprowadzić elementy biegu na orientację. Zawiera wyjaśnienie samego biegu na orientację, elementów składowych oraz cały zestaw gotowych ćwiczeń i zadań do wykonania na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych. Wszystkie zadania uzupełnione są o gotowe rozwiązania. Ponadto, będąc podręcznikiem, zawiera również gotowy materiał na egzamin końcowy i wytyczne oceniania uczniów.

Kup teraz!

Szkolne

Szkolne Mistrzostwa Warszawy

Po 5 latach przerwy wystąpiliśmy z inicjatywą reaktywacji Szkolnych Mistrzostw, jako znakomitej drogi do pozyskania nowych adeptów BnO. Do tego bieg na orientację idealnie wpisuje się w podstawę programową lekcji wychowania fizycznego. Po pierwszych rozmowach udało nam się uzyskać wsparcie Szkolnego Związku Sportowego, który pomoże w dystrybucji informacji oraz obejmie nasze Mistrzostwa swoimi auspicjami. Liczymy, że będzie to pierwszy krok do włączenia BnO w rywalizację szkolną Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Strona WWW

demo

Wkrótce

W najbliższej przyszłości będziemy się angażować w kolejne projekty związane z popularyzacją i rozwojem orientacji sportowej w Warszawie i na Mazowszu. Na chwilę obecną planujemy tylko działalność lokalną.

...


BnO - najbardziej użyteczna społecznie dyscyplina sportu!